Undervisningen

instruktørerne er registreret hos Dansk Førstehjælpsråd

Undervisningen

Under planlægning af og afholdelse af førstehjælpskurserne, lægger vi vægt på:

 • Høj kvalitet i undervisningen
 • Altid at være opdateret på den nyeste viden
 • At undervisningen er velforberedt

De undervisningsmetoder vi anvender på førstehjælpskurserne er:

 • Undervisningen målrettes til kursistgruppen
 • At der lyttes til kursisterne
 • At der er stor kreativitet i undervisningsmetoderne
 • At undervisningen er levende

På førstehjælpskurserne prioriterer vi følgende undervisningsprincipper:

 • At undervisningen kan anvendes i praksis
 • At undervisningen lægger op til samarbejde og samspil
 • At undervisningen indeholder og udfordrer kursisternes refleksion
 • At undervisningen involverer og aktiverer kursisterne

Det må faktisk godt være sjovt, at lære førstehjælp

WEBSHOP

Facebook

Her ligger vi

Tlf. 31 65 99 81